وبلاگ شخصی فرشاد زارع

این وبلاگ حاوی مطالب ، علاقه مندیها و نظرات شخصی من هست .

» دونالد ترامپ ( درسهایی از بازاریابی در انتخابات ریاست جمهوری ) :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» آیا شما هم در ذهن خود نیمکت رنگ خورده دارید ؟!!.. :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» به یاد استیو جابز :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» حکایت آواز جغد پیر :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» جسارت در زندگی :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» مرگ یک ملت :: ۱۳٩٠/٢/۱
» حکایت راه رفتن سنگ پشت :: ۱۳٩٠/٢/۱
» حکایت :: ۱۳٩٠/٢/۱
» از حرف تا عمل :: ۱۳٩٠/٢/۱
» درسی از ادیسون :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» نسان بزرگ بودن :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» راز تغییرات بزرگ در زندگی ، مقاومت نکنیم ، چرا که چیزی بهتر در حال آمدن است :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» How to succeed ( چگونه موفق شویم) :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» دین حقیقی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» سخنانی کوتاه اما جاودانه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» تجلی مهربانی خدا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» از رویا تا واقعیت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» می اندیشم ، پس هستم ! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» هرگز ناامید و ناراحت نشده بودم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» چوپان دروغگو :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» هرگز جا نزنید ! :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» ۲۵ ابزار گوگل برای پژوهشگران و دانشگاهیان :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» عشق و دوست داشتن :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» مرد شراب فروش و تاثیر دعا !! :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» والت دیسنی، خالق میکی موس را بیشتر بشناسیم :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» اینم از طرح ترافیک زوج و فرد !! :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» خصوصیات افراد موفق :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» قوانین اساسی طراحی سایت :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» خصوصیات یک مرد واقعی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تفاوت عشق و ازدواج ! :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» زندگینامه آبراهام لینکلن :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» بزرگترین حکمت :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» راز بودن :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» انسانهای بزرگ چگونه فکر می کنند ؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» حرف اول :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/۱٠/٥