می اندیشم ، پس هستم !

این جمله برای اهل فلسفه ، جمله آشنایی است. دکارت فیلسوف و ریاضیدان بزرگ فرانسوی با عنوان ساختن این جمله ، موج جدیدی رو در دنیای فلسفه به راه انداخت ، که به نوعی  شروع مکتب ایده الیسم در مقابل متریالیسم بود .

الان توی وبسایت رهپو (http://www.rahpoo.com/?DDoc=P891016)  مطلبی رو تحت عنوان هستن و اندیشیدن از مارتین هایدگر خوندم ، که یادم به دکارت افتاد .

هستن و اندیشیدن
مارتین هایدگر
هستن - فرآورده‌ی اندیشیدن؟
اندیشیدن هماره واقعه‌ی هستن است
نخست سپاس گزاردن آموزید -
آنگاه اندیشیدن می‌توانید
هیچ، بیهوده است
همه چیزی، یگانه.

من چون این فکر چند سال پیش (سال 1377) قبل از اینکه از فلسفه دکارت خبر  داشته باشم ، در ذهنم ایجاد شده بود و به نوعی دید فلسفی منو عوض کرد و بعد که با فلسفه دکارت آشنا شدم این فلسفه رو در خودم قویتر کردم ، بنابراین این فلسفه برام خیلی جالب بود و هست و دوست دارم مطالب بیشتری از اون بدونم و بخونم و درک واقعی تری از اون داشته باشم .

/ 0 نظر / 19 بازدید