تجلی مهربانی خدا

وقتی تو این دنیا به این سو و اون سو نگاه می کنی و دنبال یه راه روشن به سمت خورشید می گردی ، و در مقابل در هر طرف زشتی  و بدی رو بیشتر  می بینی ، وقتی رنگ سیاهی رو بالاتر از سفیدی می بینی ، وقتی همه هوایی که دو رو برت رو غبار غم گرفته  ، وقتی همه پرنده های آسمون رو کلاغ سیاه می بینی ، وقتی قشنگیها به دور از تو توی یه دنیای دیگه رفتن ، و وقتی هیچکسی رو دنبال روشنی نمی بینی .....

بگزار همه از معاشرت با تو مسرور گردند ، از آنجا که تو تجلی مهربانی خدا هستی !!

تجلی نور خدا

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید