سخنانی کوتاه اما جاودانه

:Bill Gates
If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor it's your mistake
.
بیل گیتس: اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.


    William Shakespeare Three sentences for getting SUCCESS:
a) Know more than other.
b) Work more than other.
c) Expect less than other

ویلیام شکسپیر سه جمله برای کسب موفقیت: الف) بیشتر از دیگران بدانید. ب) بیشتر از دیگران کار کنید. ج) کمتر انتظار داشته باشید.  

   Adolph Hitler If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.
آدولف هیتلر اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی. 

    Alien Strike Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.
آلن استرایک در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید. 

       Thomas Edison I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.
توماس ادیسون من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.  

   Leo Tolstoy Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
لئو تولستوی هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.

     Abraham Lincoln Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous.
آبراهام لینکلن همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است. 

    Einstein If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.
انشتین اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.

     Charles Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don't make noise but pains a lot.
چارلز در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید. اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.   

  Mother Teresa If you start judging people you will be having no time to love them.
مادر ترزا اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت

/ 3 نظر / 22 بازدید
tfateme

[تایید]

zeynab

vaghean jomle haye khoshkeli bodan[دست]

مهسا

خیلی مفید بود! ممنون.[نیشخند]